Norska Depåbevis

Norska depåbevis (NDR) har nu blivit utfärdats, vilket ger en innovativ möjlighet för företag som inte er norska att få tillgång till den norska marknaden.


SSL ut och SNDR in!


Vi ser en växande marknad för NDR:s och andra aktörer överväger också att gå in på denna marknad. Läs mer för att lära dig hur vi kan hjälpa ditt företag att utfärda NDR:s på den norska marknaden.

Som den första Registraren på den norska marknaden är Nordic Issuer stolta över att kunna meddelar att vi erbjuder int-norska bolag att utfärda norska depåbevis (NDR:s) för att rikta sig till den norska marknaden. Detta instrument har blivit möjligt på grund av införandet av Europeiska unionens Centrala Värdepapperstilldelningsreglering (CSDR) (Förordning EU nr 909/2014) i Norge. Detta instrument har tidigare funnits på Euronext Securities Oslo VPS, men har nu re lanserats av Nordic Issuer.

Den tidigare metoden att registrera aktier via Single Security Link (SSL) är inte längre tillåten i Norge. NDR:s kan listas på en av marknadsplatserna på Oslo Börs, handlas på den norska OTC-marknaden eller hållas privat.

Vi har samarbetat nära med flera företag för att konvertera deras aktier som hålls via SSL-metoden till NDRs, som vi nyligen har visat genom vår hjälp till flera företag. NDR:s representerar intressen i en underliggande aktie som kommer att hållas i depå hos en licensierad finansinstitution i Norge, som också kommer att fungera som utfärdare av NDR:s.

NDR:s kommer att få ett norskt ISIN-nummer, vilket gör det till en mer effektiv metod för utländska företag att göra sina aktier tillgängliga i Norge.