Norske Depotbevis

Norske depotbevis (NDR) er nå utstedt, noe som gir en innovativ mulighet for ikke-norske selskaper å få tilgang til det norske markedet


SSL ut og SNDR inn!


Vi ser et voksende marked for NDR-er og andre aktører vurderer også å komme inn på dette markedet. Les mer for å lære hvordan vi kan assistere selskapet ditt med å utstede NDR-er i det norske markedet.

Som den første Kontofører utsteder i det norske markedet, er Nordic Issuer stolte over å annonsere at vi kan tilby ikke-norske selskaper å utstede Norske depotbevis («NDRs») i Euronext Securities Oslo VPS. Dette instrumentet har blitt mulig på grunn av implementeringen av Den europeiske unionens Sentrale Verdisentralregulering (CSDR) (Forordning EU nr. 909/2014) i Norge. Dette instrumentet har tidligere vært tilgjengelig i Euronext Securities Oslo VPS, men har nå blitt relansert av Nordic Issuer.

Den tidligere metoden for å registrere aksjer gjennom Single Security Link (SSL) er ikke lenger tillatt i Norge. NDR-er kan listes på en av markedsplassene på Oslo Børs, handles på det norske OTC-markedet eller holdes privat.

Vi har samarbeidet tett med selskaper for å konvertere deres aksjer holdt gjennom SSL-metoden til NDR-er, slik vi nylig har vist gjennom vår assistanse til flere selskaper. NDR-ene representerer interessene i en underliggende aksje som vil bli holdt i depot hos en lisensiert finansinstitusjon i Norge, som også vil fungere som utsteder av NDR-ene.

NDR-ene vil motta et norsk ISIN-nummer, noe som gjør det til en mer effektiv måte for utenlandske selskaper å gjøre sine aksjer tilgjengelige i Norge.