Velge Aksjeregister

Hva bør du velge? Et online aksjeregister gjennom Nordic Issuer eller Euronext Securities Oslo VPS-løsninger?


Hver uke blir vi spurt: "Bør vi holde aksjene våre i systemet "NIR" eller i VPS sitt system?" Svaret på spørsmålet ovenfor er ikke alltid lett å svare på, det avhenger av hva bedriften din trenger.

Nordic Issuer, en av Europas største leverandør av aksjebøker, tilbyr bedrifter i Europa en unik løsning for å administrere aksjene sine. Med mer enn 510 milliarder norske kroner i innbetalt kapital registrert i systemet "NIR", er Nordic Issuer det eneste selskapet i Norge med løsninger for både aksjeregistre og er Kontofører utsteder for det norske verdipapirregisteret Euronext Securities Oslo (ES-OSL). Vi har til og med løsninger for SNDR-er, se denne artikkelen for mer informasjon.

For bedrifter uten behov for CSD har vårt eget system NIR en enkel og kostnadseffektiv løsning for aksjeforvaltning. På den annen side kan ASA-er og bedrifter som går for notering velge ES-OSL, som er den norske CSD-en. Dette er obligatorisk for ASA-er og selskap notert på Oslo Børs. Begge registreringsformene har løsninger for å administrere aksjonærer og utføre alle hendelser eller corporate actions som en bedrift kan trenge. Dette spenner fra utbetaling av utbytte til fusjoner eller oppkjøp og mye mer. Vi tar oss også av skatterapporteringen.

På Nordic Issuer forstår vi at hver bedrift har forskjellige behov, og vi tilbyr skreddersydde løsninger for å møte disse behovene. Uansett om du velger NIR eller ES-OSL, kan du stole på at vi vil gi deg den støtten du trenger for å effektivt administrere aksjene dine og ikke velge hva vi ønsker at du skal velge.

Enten du går for ES-OSL eller NIR – vil skatterapportering til norske myndigheter ("Ar-oppgaven") bli tatt hånd om av oss. Nordic Issuer rapporterer for mer enn 2 000 selskaper hvert år og har bred erfaring de siste to tiårene på dette området også.