Välja Aktieregister

Vad bör du välja? Ett online-aktieregister genom Nordic Issuer eller Euronext Securities Oslo VPS-lösningar?


Varje vecka blir vi frågade: "Ska vi behålla våra aktier i ert system 'NIR' eller i VPS:s system?". Svaret på frågan ovan är inte alltid lätt att svara på, det beror på vad ditt företag behöver.

Nordic Issuer, en av Europas största aktieregisterleverantörer, erbjuder företag i Europa en unik lösning för att hantera sina aktier. Med mer än 510 miljarder norska kronor i insatt kapital registrerat i systemet "NIR" är Nordic Issuer det enda företaget i Norge med lösningar för både aktieregister och är Registreringsagent för den norska centrala värdepappersdeponin Euronext Securities Oslo (ES-OSL). Vi har även lösningar för SNDR:er, se den här artikeln för mer information

För företag utan behov av CSD tillhandahåller Nordic Issuer:s system NIR en enkel och kostnadseffektiv lösning för aktiehantering. På andra sidan kan ASA:er och företag som går mot notering välja ES-OSL, som är den norska CSD:n. Detta är obligatoriskt för publika företag och företag noterade på Oslo Börs. Båda registreringsformerna har lösningar för att hantera aktieägare och utföra alla händelser eller företagsåtgärder som ett företag kan behöva. Detta sträcker sig från utbetalning av utdelning till fusioner eller förvärv och mycket mer. Vi tar också hand om skatte-rapporteringen.

På Nordic Issuer förstår vi att varje företag har olika behov, och vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar för att möta dessa behov. Oavsett om du väljer NIR eller ES-OSL kan du lita på att vi kommer att tillhandahålla det stöd du behöver för att effektivt hantera dina aktier och inte välja vad vi vill att du ska välja.

Oavsett om du väljer ES-OSL eller NIR – kommer skatterapporteringen till norska myndigheter ("Ar-oppgaven") att hanteras av oss. Nordic Issuer rapporterar för mer än 2 000 företag varje år och har bred erfarenhet de senaste två decennierna på detta område också.